19. oktober 2018

Ny heimeside!

I dag har me oppretta vår fyrste heimeside. Her vil me leggja ut aktuelle hendingar, samt informasjon om kva for bøker me sel.

Sida blir oppdatert fortløpande.

Share