20. februar 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

I EIKEN SOGELAG

PÅ EIKEN HOTELL & FERIESENTER
ONSDAG 18. MARS 2020 kl. 19.00

Saker:
*ÅRSMELDING
*Rekneskap
*VAL
*HØGDING AV ÅRSKONTINGENT
*Godtgjersle til leiaren
*EVENTUELT

*Oppsummering av krigsminneturen i 2019, PREMIERING og SAL AV dvd’ar

*ORIENTERING OM NY «fredsmarsj» I 2020

*Rømmegraut og spekemat
*Kaffi og noko attåt –  UTLODDING.

*Odd R. Jørgensen kåserer om oppstarten av
fredssenteret «Arkivet» i kristiansand

*Musikalske innslag ved Trekkspelklubben


VEL MØTT!

Share