3. juni 2020

FREDSMARSJ

TIL MONUMENTET PÅ TINDEFJELLET
SUNDAG 21.6.20

For å markera 75 års-jubilèet for Frigjeringa.
Arrangører er Eiken og Åseral Sogelag


Oppmøte på Eiken Skule kl. 10.00.
(Det blir altså IKKJE veteranbussar som annonsert i «Naturlos,» dette pga Korona.

Bilane må fyllast så godt som mogeleg, og kvar sjåfør får ansvaret for
å levera ei liste med namn og telefonnr. på alle i sin bil, dette pga evt. smittesporing.

Me køyrer så til vegkrysset ved Krobu, då er det ca. 4 km å gå til Kissvatn, Fjeddebu og Tindefjellet.
Turen tilbake går over Høyheddarskaret, Kissvatn og så tilbake til utgangspunktet.

Det blir litt program undervegs, innlagde pausar og m.a. kransepåleggjing
ved ordførar Margrethe Handeland.

NATURLOSAR:

John Fidjeland, mob. 924 94704 og Odd Åge Orthe, mob. 913 62330.

Me vil også selja DVD’ar frå krigsminneturen i fjor, der me gjekk i spora til
Tor Hugo då han flykta frå tyskarane. Hefte om flystyrten på Tindefjellet, forfatta av Jørgen Åsland, blir også å få kjøpt. OG – ME HAR VIPPS!

Ta elles med nistemat og godt turutstyr. 

VEL MØTT!

EIKEN SOGELAG     –    ÅSERAL SOGELAG

Share